Našim hlavním cílem je v našem oddíle vytvořit pro děti a mládež podmínky pro kvalitní celoroční sportovní činnost, protože sport je důležitou součástí výchovy každého dítěte a to nejen po fyzické stránce, ale i po stránce psychické. Chceme předat našim mladým sportovcům vše, co umíme, naše dlouholeté zkušenosti jak z tréninků, tak i z turnajů. Chceme dát všem šanci se stát členy našeho oddílu, zajistit jim pravidelné sportování a těm nejlepším zajistit kvalitní přípravu pro reprezantaci nejen Moravskoslezského kraje, ale i celé ČR.
Pokud by se pro stejný účel použil smysluplný text, bylo by těžké hodnotit pouze vzhled, aniž by se pozorovatel nechal svést ke čtení obsahu. Pokud by byl naopak použit nesmyslný, ale pravidelný text (např. opakování „asdf asdf asdf…“), oko by při posuzování vzhledu bylo vyrušováno pravidelnou strukturou textu, která se od běžného textu liší. Text lorem ipsum na první pohled připomíná běžný text, slova jsou různě dlouhá, frekvence písmen je podobná běžné řeči, interpunkce vypadá přirozeně atd.